Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

eata
Η ΕΑΤΑ Α.Ε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants)

Skills on Demand: Έρευνα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στο Δήμο Αθηναίων

skills on demand

Δημοσιεύθηκαν πρόσφατα τα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του  έργου «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες (Skills on Demand)», με σκοπό την ανίχνευση των αναγκών σε ει

Τεύχος Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

eata

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Συμβουλευτική Ανέργων και Ευάλωτων Πολιτών για την επιλογή Τομέα Κατάρτισης και τη βέλτιστη ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας στο πλ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έξι (6) Ψυχολόγους (Psychologists)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έξι (6) Ψυχολόγους (Psychologists) χρονικής διάρκειας κατ΄ ανώτατο δεκατριών (13) μηνών στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο Τμήματος Προμηθειών (Procurement Manager)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο Τμήματος Προμηθειών (Procurement Manager) χρονικής διάρκειας κατ’ ανώτατο δεκαπέντε (15)  μηνών και ένα (1) Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών (Procurement Off

Τεύχος Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Σχεδιασμός, κατασκευή και θέση σε λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του έργου “Skills on Demand”»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Δικτύωσης (Local Community Engagement Manager)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Δικτύωσης  (Local Community Engagement Manager) χρονικής διάρκειας κατ΄ ανώτατο 20 μηνών, στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Pov

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Δικτύωσης (Local Community Engagement Manager)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Δικτύωσης  (Local Community Engagement Manager) χρονικής διάρκειας 20 μηνών, στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reductio