Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

eata
Η ΕΑΤΑ Α.Ε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έξι (6) Ψυχολόγους (Psychologists)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έξι (6) Ψυχολόγους (Psychologists) χρονικής διάρκειας κατ΄ ανώτατο δεκατριών (13) μηνών στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο Τμήματος Προμηθειών (Procurement Manager)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο Τμήματος Προμηθειών (Procurement Manager) χρονικής διάρκειας κατ’ ανώτατο δεκαπέντε (15)  μηνών και ένα (1) Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών (Procurement Off

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Δικτύωσης (Local Community Engagement Manager)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Δικτύωσης  (Local Community Engagement Manager) χρονικής διάρκειας κατ΄ ανώτατο 20 μηνών, στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Pov

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Δικτύωσης (Local Community Engagement Manager)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Δικτύωσης  (Local Community Engagement Manager) χρονικής διάρκειας 20 μηνών, στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reductio