Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τεύχος Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

eata

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Συμβουλευτική Ανέργων και Ευάλωτων Πολιτών για την επιλογή Τομέα Κατάρτισης και τη βέλτιστη ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand”»

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 3294/ΕΥΥΑΠ 3009/22.07.2022, Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 169022

Δείτε το πλήρες κείμενο