Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Skills on Demand: Έρευνα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στο Δήμο Αθηναίων

skills on demand

Δημοσιεύθηκαν πρόσφατα τα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του  έργου «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες (Skills on Demand)», με σκοπό την ανίχνευση των αναγκών σε ειδικότητες και δεξιότητες των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.

Το Skills on Demand προωθεί την απασχόληση ευάλωτων, ανέργων κατοίκων του Δήμου Αθηναίων μέσα από ένα ολιστικό πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Μάιο έως και τον Ιούλιο του 2022, με την αποστολή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 500 επιχειρήσεων.

Το ερωτηματολόγιο κάλυψε τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας με το μεγαλύτερο ποσοστό να προέρχονται από τους κλάδους χονδρικού-λιανικού εμπορίου, καλλιτεχνικού κλάδου - εκδόσεων και ΜΜΕ, τουρισμού, παροχής υπηρεσιών, εστίασης, τροφίμων και ποτών.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας αγοράς είναι τα εξής:

- Διαπιστώθηκε η τάση της διατήρησης του αριθμού των θέσεων εργασίας τον τελευταίο χρόνο, καθώς στην πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές. Οι κλάδοι στους οποίους παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των θέσεων εργασίας είναι ο τουριστικός κλάδος και ο κλάδος της εστίασης.

- Κατά την τελευταία διετία, η πλειοψηφία του προσωπικού των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν παρακολούθησε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης, επιμόρφωσης ή πιστοποίησης. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει ότι πολλές επιχειρήσεις είτε διστάζουν είτε δεν επενδύουν στη βελτίωση δεξιοτήτων των εργαζομένων.

- Οι εργοδότες που ανέφεραν ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω κατάρτιση, επιμόρφωση και πιστοποίηση του προσωπικού τους, δραστηριοποιούνται στους κλάδους της πληροφορικής, των πωλήσεων, τον κατασκευαστικό κλάδο, την εξυπηρέτηση πελατών, τον τουριστικό - ξενοδοχειακό κλάδο, τον κλάδο εστίασης-τροφίμων-ποτών και τον ασφαλιστικό κλάδο.

- Ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις τηρούν στάση αναμονής σχετικά με τις προσλήψεις, σε μία προσπάθεια να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους, κάποιες θα προβούν σε προσλήψεις εντός των επόμενων 12 μηνών.

- Τα επαγγέλματα σε ζήτηση είναι άμεσα εξαρτημένα από τους κλάδους οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική. Οι ειδικότητες στις οποίες θα γίνει ο μεγαλύτερος αριθμός προσλήψεων είναι στον τουριστικό κλάδο, στον κλάδο εστίασης- τροφίμων και ποτών, στον βιομηχανικό και κατασκευαστικό κλάδο, στην πληροφορική, στην υποστήριξη γραφείου - εξυπηρέτηση πελατών – λογιστική, στον κλάδο χονδρικού-λιανικού εμπορίου και στον ασφαλιστικό κλάδο.

                   Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα εδώ

                   Διαβάστε τη σύνοψη της έρευνας εδώ

* Το έργο Skills on Demand υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.).

 

Κατηγορίες